За да се свържете с екипа на Отстъпка.БГ можете да използвате контактната форма по-долу.

Фирмени данни:

Наименование на фирмата: Файв Стар Диджитъл ООД;

Седалище и адрес на управление: София, ПК 1421, ж.к. Лозенец, ул. Теодосий Търновски № 34А;

Адрес за упражняване на дейността: София, ПК 1421, ж.к. Лозенец, ул. Теодосий Търновски № 34А;

Данни за кореспонденция: тел. 0878503893, e-mail info@5stardigital.eu;

Вписване в публични регистри: ЕИК 206501671;

Регистрация  по  Закона  за  данък  върху  добавената  стойност: BG206501671

Материално отговорно лице: Антон Стойчев;

Контролни органи: Комисия за защита на потребителите;

Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ No4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Общи условия

Можете да се информирате за нашите общи условия, като последвате тази връзка тук.